Pomagam uczyć się efektywniej wykorzystując autorską formułę Speed Brain

,,Dzisiejszy człowiek to człowiek sukcesu. Człowiek wykorzystujący w pełni swój potencjał, czerpiący z życia pełnymi rękami, godzący obowiązki z przyjemnościami. Człowiek XXI wieku to jednostka kreatywna, potrafiąca przekuć problemy na szanse, wiedzę na praktykę, pasję na sukces.Dorota Filipiuk

Poznawanie człowieka i praca z ludźmi fascynowała mnie praktycznie od zawsze. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów wiedziałam, że chcę zajmować się rozwijaniem w ludziach tego co mają najlepsze- ich możliwości, wrodzonego potencjału, talentów. Studia psychologiczne były więc naturalnym wyborem.

Moje zainteresowania dotyczące rozwoju osobistego doprowadziły mnie do nauk o mózgu- jego niesamowitych możliwości, oraz tego w jak małym stopniu wykorzystujemy nasz intelekt- i od tego wszystko się zaczęło. Kolejne kursy, szkolenia, samodzielne poszerzanie wiedzy i ciągła praktyka pozwoliły mi każdego dnia poznawać na jak w okłady możliwości, które trzeba wykorzystać, a wcześniej odnaleźć.

Rozwijanie pamięci, kreatywności, kreacji w nauce i myśleniu, psychologia sukcesu i efektywność osobista stały się już nie tylko moim zainteresowaniem, ale i pasją, którą dzielę się z uczestnikami moich szkoleń i treningów osobistych

Doświadczenie Doroty:

Współautorka produktów wspierających proces diagnozy i rozwoju potencjału zdolnych gimnazjalistów:

>>aplikacji webowej „Kotwice kariery” – kompleksowe narzędzie diagnostyczne,  które  w  formie  wirtualnej  przygody  identyfikuje  mocne  i  słabsze  strony  ucznia  w  aspekcie  pięciu  kluczowych cech: zdolności analitycznych, zdolności twórczych, zainteresowań, wartości i autonomii;

»aplikacji  webowej  „Strefa  samorozwoju”  –  narzędzie  metodyczne   wspomagające   proces   doradztwa   edukacyjno--zawodowego  w  postaci  codziennych  zadań,  myśli  i  ćwiczeń,  które rozwiązuje uczeń poza zajęciami w szkole;

»poradnika „Punkt ciężkości” – zestaw 50 kart pracy służących kompleksowemu rozwojowi uczniów zdolnych do pracy samo-dzielnej lub pod kontrolą doradcy zawodowego;

»poradnika „Kotwice kariery” – publikacja wspierająca doradców zawodowych  i  nauczycieli  prowadzących  zajęcia  ukierunkowane na diagnozę i wsparcie predyspozycji uczniów zdolnych;

»cyklu siedmiu filmów „Moje pasje” pokazujących młodych ludzi, którzy dzięki swoim pasjom i ciężkiej pracy osiągnęli w życiu sukces (jako przykłady „dobrych praktyk”, które mogą motywować  zdolnych  gimnazjalistów  do  pielęgnowania  własnych  zainteresowań i traktowania ich jako jednej z kluczowych przesłanek przy podejmowaniu decyzji edukacyjno -zawodowych).

Prelegentka na licznych konferencjach:

Autorka licznych artykułów m.in:

Gość w podcastach:

Wykładowca na uczelniach wyższych:

Przez 4 lata prowadziła zajęcia ,,Psychologia szkoleń" oraz ,,Psychologia biznesu" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II

Przez 3 lata współpracowała z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadząc zajęcia dotyczące Psychologii

Prowadzi własny kanał w serwisie YouTube (ponad 7 mln wyświetleń) oraz podcast ,,Efektywność osobista. Dorota Filipiuk".

Od 2009 trener biznesowy. Współpracowała m.in z:

Brała udział m.in. w projektach: